Path of Law

NGO

Վարչապետի աշխատակազմն անհիմն սահմանափակել է «Մեդիա պաշտպան» նախաձեռնության` տեղեկություններ ստանալու իրավունքը

Վարչապետի աշխատակազմն անհատական տվյալների պաշտպանության պատրվակով անհիմն սահմանափակել է «Մեդիա պաշտպան» նախաձեռնության` տեղեկություններ ստանալու իրավունքը:

2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ին «Մեդիա պաշտպան» նախաձեռնությունը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին խնդրել էր տրամադրել ՊՈԱԿ-ում մշտական գրանցված և 2018 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերի 20-ը ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքից ազատված աշխատակիցների անվանացուցակները։

Հարցմանն ի պատասխան` կազմակերպությունը հրաժարվել է տրամադրել տեղեկու­թյուն` պարզաբանելով, որ հայցված տեղեկատվությունը հանդիսանում է անձնական բնույ­թի տեղեկություն ՊՈԱԿ-ի աշխատողների վերաբերյալ, ուստի այն կարող է տրա­մադրվել տվյալների սուբյեկտի համաձայնությամբ կամ այն դեպքում, եթե այդ տեղե­կատվության օգտագործման վերաբերյալ կտրամադրվի «բավարար պաշտպա­նության մակարդակ»։

Նշվածի հետ կապված «Իրավական ուղի» հասարակական կազմակերպության փաստաբան Դավիթ Ավագյանը դիմել էր ՀՀ արդարադատության նախարարության Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն և դատարան։

Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը համապատասխան ո­րոշ­մամբ հաստատել է, որ «Մեդիա պաշտպան» նախաձեռնության կողմից հայցված տե­­ղե­կությունը չի պարունակում «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդ­վածի 1-ին մասով նախատեսված տեղեկություններ և դրա տրամադրմամբ չի հա­կասում «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքին։