Իրավական ուղի

Իրավապաշտպան Հասարակական Կազմակերպություն

Սկզբունքների բացակայությունը՝ իշխանության կառավարման բաղկացուցիչ մաս